QA Tester

ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

1/1 ซอยรามคำแหง 12 เเยก 2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

วันทำงาน

ทำงานเป็นเวลา

เงินเดือน

30,000 - 60,000 บาท

จำนวนการจ้าง

1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 25 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน

1 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

-มีประสบการณ์ด้าน QA อย่างน้อย 3 ปี
-มีความรู้แล้วความเข้าใจด้านนี้เป็นอย่างดีที่สามารถให้คำแนะนำแก่ทีมได้
-มีประสบการณ์ในการทอสอบระบบ Microservice จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์ในการทำ Automated Test เช่น Selenium, Robot Framework หรืออื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
-มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทดสอบระบบเป็นอย่างดี เช่น Unit Test, -Functional Test, Integration Test, User Acceptance Test เป็นต้น
-มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง UX (User Experience) เพื่อแนะนำในการออกแบบระบบที่ยากให้ใช้งานง่าย
-สามารถวางแผนการทดสอบระบบ ให้คำแนะนำทีมว่าจะทดสอบอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร
-สามารออกแบบ Test Cases ได้จาก Spec หรือ Design Document ได้
-มีประสบการณ์ในการทอสอบระบบ Microservice จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์ในการทำ Automated Test เช่น Selenium, Robot Framework หรืออื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

หากผู้สมัครท่านใดสนใจกรุณา Add LineOfficial: @flw2270k (ติดต่อคุณณิชารีย์ ตำแหน่ง HR)

เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-3406895

อีเมล : [email protected]

รายละเอียดงาน

-วางแผนการทดสอบระบบร่วมกับทีม ให้คำแนะนำทีมว่าจะทดสอบอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร
-ถอด Spec ของระบบโปรแกรมที่จะทดสอบ เพื่อจัดทำ และวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเด่น ของแต่ละระบบเพื่อเปรียบเทียบกันได้
-ออกแบบ Test Scenatio,Test Cases, Test Script และอื่นๆที่จำเป็น ที่ได้จาก TOR หรือ Design Document
-ทำการทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดตามแผนที่วางไว้
-ทำ Script หรือใช้เครื่องมือในการทำ Test Automation
-ทำรายงานผลการทดสอบระบบเพื่อส่งให้ทีม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ทำงานร่วมกับทีมงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ระบบ/โปรแกรม ออกมามีคุณภาพและตรงตามความต้องการ
-ช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ระบบเกิดข้อผิดพลาด และเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขให้แก่ทีม
-Research หาเครื่องมือ หรือวิธีการที่ช่วยในการทำงานด้านการทดสอบระบบเพื่องานที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
-ให้คำแนะนำ หาตัวอย่างเกี่ยวกับ UX/UI เพื่อให้ระบบ/โปรแกรม ออกมาสวยงาม ทำงานได้ครบ และใช้งานได้ง่าย
-ช่วยในการรับเรื่องการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบจากลูกค้า แล้วตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อส่งต่อให้ Developer ต่อไป
-จัดลำดับความสำคัญ วางแผน และติดตามการแก้ไข bug
-ทำงานร่วมกับทีมงาน ในรูปแบบของ Agile Scrum Methodologies ผ่าน Asana, Slack และอื่นๆ
-ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

-

ทักษะที่ต้องการ

-

ทักษะอื่นๆ

-

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

1/1 ซอยรามคำแหง 12 เเยก 2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

เกี่ยวกับบริษัท

ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษา

จำนวนพนักงาน

ขนาดกลาง (11-30 คน)

ที่ตั้งบริษัท

บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ

086-3406895

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.jigsawgroups.com/

ที่ปรึกษา ด้าน Digital & Technology รูปแบบใหม่ แนวคิดใหม่ สำหรับผู้นำยุคใหม่องค์กรสมัยใหม่เราให้บริการแบบครบวงจร เพราะธุรกิจ ไม่ได้ประกอบด้วยงานด้านใดเพียง ด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ทุกชิ้นส่วน ทุกแผนก ของธุรกิจ จะต้องประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ให้ถึงเป้าหมาย เพื่อการเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน