Video Editor & Videographer

Content Shifu Co.,Ltd

อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 11 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

วันทำงาน

ไม่มีเวลางานที่ตายตัว

เงินเดือน

ไม่ระบุ

จำนวนการจ้าง

1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 21 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน

รับเด็กจบใหม่

วุฒิการศึกษา

ไม่ระบุ
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ตัดต่อวิดีโอได้อย่างคล่องแคล่ว

  • หากมีประสบการณ์ถ่ายวิดีโอ ควบคุมเสียงและภาพ เช่น จัดไฟ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • มีคอมพิวเตอร์ Laptop และซอฟต์แวร์ Adobe Premiere Pro เป็นของตัวเอง

  • เป็น Full-time Freelance ที่ไม่ติดงานประจำ (เนื่องจากเราต้องการคนที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว)

รายละเอียดงาน

  • ตัดต่อวิดีโอสำหรับ YouTube ของ Content Shifu รวมไปถึงคอร์สเรียนต่างๆ

  • เป็น Camera man ในการถ่ายวิดีโอ

  • สำหรับบทบาท Videographer: หากสามารถทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้ ตามตารางของวิทยากรบางท่าน (สลับวันหยุดกับวันอื่นๆ ในวันธรรมดา) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

-

ทักษะที่ต้องการ

-

ทักษะอื่นๆ

-

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 11 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เกี่ยวกับบริษัท

Content Shifu Co.,Ltd

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษา

จำนวนพนักงาน

ขนาดกลาง (11-30 คน)

ที่ตั้งบริษัท

บางรัก, กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ

0000000000

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

contentshifu.com/

Content Shifu คือ แหล่งเรียนรู้ด้าน Digital Marketing โดยเรามีความมุ่งมั่นในการสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้คุณภาพในหลากหลายรูปแบบ เช่น บทความ E-book หนังสือ คลิปวิดีโอ คอร์สเรียน หรืองานอีเวนต์ เป็นต้น ด้วยหวังว่าจะขับเคลื่อนวงการ Digital Marketing ไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ