Business Development Executive

Content Shifu Co.,Ltd

อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 11 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

วันทำงาน

ทำงานเป็นเวลา

เงินเดือน

ไม่ระบุ

จำนวนการจ้าง

1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 25-30

ประสบการณ์การทำงาน

1 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในด้าน Business Development หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 1 –  3 ปี หากเคยทำงานในตำแหน่ง Business Development Executive หรือ Account Executive จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีสัญชาติไทย

 • มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี เช่น Word/Excel/Powerpoint หรือ Pages/Numbers/Keynote

 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

 • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

 • สามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่างดีและมีทักษะในการจัดการ

 • มีความรู้และความสนใจด้าน Digital Marketing ในระดับพื้นฐาน

 • สามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้

  หากคุณเป็นจอมยุทธ์ที่ชื่นชอบที่จะโลดแล่นในยุทธจักรดิจิทัล อยากเติบโตในสายงานนี้ อย่ารอช้า ดูรายละเอียดและส่ง Resume กับ Portfolio มาได้ที่ https://hubs.la/H0Q8c1M0


รายละเอียดงาน

งาน Business Development ของ Content Shifu ไม่ใช่การวิ่งขายงานหรือออกไปเจอลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่คือคนที่เรารู้จักและเราได้ฟูมฟักด้วย Inbound Marketing มาแล้ว

จากกระบวนการทำงานของ Inbound Marketing Framework 

ได้แก่ Attract (ดึงดูด), Engage (ปฏิสัมพันธ์) และ Delight (ผูกใจ) บทบาทของคุณจะอยู่ในกระบวนการที่ 2 และ 3 กล่าวคือ

1. มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
2. บริหารจัดการความต้องการของลูกค้า
3. ปิดการขาย ตลอดจนรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์พวกเขา
4. บทบาทของคุณจำเป็นจะต้องอาศัยความสามารถในการจัดการ (Oganization skill)
5. ความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอ เสน่ห์ (Charisma) และปฏิภาณในการพัฒนาและขายงานให้กับลูกค้า โดยโปรดักต์ของเราคือ Information products & services ทั้ง Digital Products และ Non-Digital Products

6. Engage กับคนที่พร้อมเป็นลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวังที่สนใจโปรดักต์ของ Content Shifu (Academy & training service) 

7. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนา Business Solutions

8. มีส่วนร่วมในการขายงาน (Pitching) เพื่อให้ได้ลูกค้าหรือโปรเจกต์ใหม่

9. ออกและพัฒนาใบเสนอราคา (Quotation) ทำข้อเสนอ (Proposal) และสัญญา (Contract)

10. รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

11. ส่งมอบงานให้กับทีม บรีฟงาน ให้ทีม 


Digital Product ของเราในปัจจุบัน 

 • เว็บไซต์ Content Shifu (contentshifu.com) และเว็บไซต์ย่อยในเครือ ได้แก่ ระบบการเรียนออนไลน์ (academy.contentshifu.com) และเครื่องมือคำนวณราคาเว็บไซต์ (calculate.contentshifu.com)

 • คอร์สเรียนออนไลน์


Non-Digital Product

 • หลักสูตรคอร์สอบรม

 • งานอีเวนต์

 • หนังสือ

ส่วนลูกค้าของเรา คือ กลุ่มคนที่สนใจความรู้เรื่อง Digital Marketing ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไป นักการตลาด ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ SMEs เอเจนซี ไปจนถึง Enterprise

สวัสดิการ

-

ทักษะที่ต้องการ

-

ทักษะอื่นๆ

-

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 11 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เกี่ยวกับบริษัท

Content Shifu Co.,Ltd

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษา

จำนวนพนักงาน

ขนาดกลาง (11-30 คน)

ที่ตั้งบริษัท

บางรัก, กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ

0000000000

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

contentshifu.com/

Content Shifu คือ แหล่งเรียนรู้ด้าน Digital Marketing โดยเรามีความมุ่งมั่นในการสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้คุณภาพในหลากหลายรูปแบบ เช่น บทความ E-book หนังสือ คลิปวิดีโอ คอร์สเรียน หรืองานอีเวนต์ เป็นต้น ด้วยหวังว่าจะขับเคลื่อนวงการ Digital Marketing ไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ