บริษัท ครีเอเทกซ์ เฮาส์ จำกัด


ประเภทธุรกิจ

การโฆษณา

จำนวนพนักงาน

ขนาดกลาง (11-30 คน)

ที่ตั้งบริษัท

พญาไท, กรุงเทพมหานคร
ติดต่อบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
สวัสดิการ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
รูปภาพ
ที่อยู่บริษัท

ติดต่อบริษัท

เบอร์โทรติดต่อ

02-278-2199

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.createxhouse.com/

เกี่ยวกับบริษัท

Our Culture


We are full-service digital agency with members of 25-30, and we plan to keep it that way to maintain our beliefs, culture and services. Our members are highly active in digital channels, young and passionate, who are not only great in their specific skill area but also have understanding in marketing knowledge and highly involve in all our business partner’s brand, products and services.

Professional, equality and fair are the way we live together. We work as a team and everyone idea count. We may have our specific responsibility but to create a great work job role isn’t important as the result.

We are a boutique digital agency who passionate in creating great works that make great impact on clients’ business.

สวัสดิการ

ยังไม่มีข้อมูล

รูปภาพ

ยังไม่มีข้อมูล

ที่อยู่บริษัท

408/123 28th Floor, Phaholyothin place building, Phaholyothin Road, Samsennai, Phaya Thai District, Bangkok, Thailand 10400