บริษัท ชิทู่ม้า เทคโนโลยี จำกัด


ประเภทธุรกิจ

อื่นๆ

จำนวนพนักงาน

ขนาดกลาง (11-30 คน)

ที่ตั้งบริษัท

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
ติดต่อบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
สวัสดิการ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
รูปภาพ
ที่อยู่บริษัท

ติดต่อบริษัท

เบอร์โทรติดต่อ

020047391

อีเมล

[email protected]

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ชิทูม่า เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่ทำการค้าระหว่าง Customer (ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ) กับ Business (ผู้ทำการค้า)

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม

  • งานเลี้ยงประจำปี

  • วันหยุด - วันลาตามกฏหมาย

  • เงินสนับสนุน เช่น งานแต่ง งานอุปสมบท

  • โบนัส

รูปภาพ

ยังไม่มีข้อมูล

ที่อยู่บริษัท

202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 20 ห้อง 2010 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(อธิบายเส้นทาง) MRT ห้วยขวางทางออกที่ 2 เดินต่อประมาณ 100 เมตร