Office Engineer

KPY Development

1/84 หมูที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

ประเภทสายงาน

งานก่อสร้าง

วันทำงาน

ทำงานเป็นเวลา

เงินเดือน

สามารถต่อรองได้

จำนวนการจ้าง

4 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 23 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน

รับเด็กจบใหม่

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

-ศึกษาแบบ รายละเอียดของโครงการ และเงื่อนไขสัญญาต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานและควบคุมติดตามการดำเนินโครงการให้สอดคล้อง

กับความต้องการ หรือข้อกำหนดของลูกค้า

-รวบรวมข้อมูลการออกแบบ การประเมินต้นทุน และรายการวัสดุที่ใช้ เพื่อใช้ในการควบคุมติดตามการดำเนินงานโครงการ

-วิเคราะห์ จัดทำต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่กำหนด

-ประสานงานการสั่งซื้อ และการเบิกจ่ายวัสดุต่างๆที่ใช้ในโครงการ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน

-ประสานงานโครงการกับฝ่ายงานต่างๆในการจัดเตรียมความพร้อมในงานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานมีความราบรื่นและต่อเนื่อง

-จัดเตรียมเอกสารและเข้าร่วมประชุมแสดงผลความก้าวหน้าแก่ผู้บังคับบัญชา

-ควบคุม และรักษาระบบคุณภาพของหน่วยงาน ให้ได้ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท

-รวบรวมและจัดทำเอกสารสรุปราคางานเปลี่ยนแปลง

-งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

- โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน

- ประกันสังคม และสวัสดิการพื้นฐานตามกฏหมายกำหนด

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- เบี้ยขยัน

- ค่าที่พัก

- ยูนิฟอร์มประจำปี

- สันทนาการ และท่องเที่ยวประจำปี

- อื่นๆ

ทักษะที่ต้องการ

-

ทักษะอื่นๆ

-

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

1/84 หมูที่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกี่ยวกับบริษัท

KPY Development

ประเภทธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้าง

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 100 คน

ที่ตั้งบริษัท

อุทัย, พระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรติดต่อ

098-2537601

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.kpydevelopment.com/

บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประกอบกิจการก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมมากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้บริการด้านรับออกแบบ (design) งานก่อสร้าง (construction) งานซ่อมบำรุง (maintenance) งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และสื่อสาร ในงานอาคาร สาธารณูปโภคต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม

งานบริการด้านการสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (LAB) ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

ครอบคลุมโครงการก่อสร้างในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก

บริษัทฯมุ่งมั่นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทำงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน และพัฒนาตามสถาณการณ์อยู่เสมอ มองหาทีมงานมืออาชีพ มีความตั้งใจ สร้างผลงานคุณภาพ พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร่วมเป็นทีมงานในการก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันไปกับเรา