เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ บริษัททิตารามฯ รัชดา58 (MRTวงศ์สว่าง)

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด

9/47 ซอย 56 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

ประเภทสายงาน

งานบัญชี

วันทำงาน

ทำงานเป็นเวลา

เงินเดือน

25,000 - 30,000 บาท

จำนวนการจ้าง

1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 25-37

ประสบการณ์การทำงาน

2 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
  • บุคลิกภาพสุภาพเรียบร้อย มีความตั้งใจในการทำงานสูง ขยัน อดทน และมีความมุ่งมั่น

  • ละเอียดรอบคอบ มีความแม่นยำ และรักษาความลับได้เป็นอย่างดี

  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ดี (Express)

  • สามารถใช้ Ms.Office ได้ โดยเฉพาะ Excel

  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

  • ตำแหน่งงานนี้เป็นพนักงานประจำของบริษัททิตารามฯ

รายละเอียดงาน

- บันทึกรายการเงินสดย่อยของบริษัทลงในโปรแกรมบัญชี

- บันทึกการจ่ายเงินเดือนลงในโปรแกรมบัญชี

- ปิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำเสนอขออนุมัติทำจ่าย

- ปิดภาษีมูลค่าเพิ่ม นำเสนอขออนุมัติทำจ่าย

- ปิดยอดประกันสังคม นำเสนอขออนุมัติทำจ่าย

- บันทึกรายการสินค้าระหว่างงวด รายการตัดจ่าย ตรวจสอบยอดคงเหลือ ตรวจสอบการนับสต็อก

- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53,2

- จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีซื้อ ภาษีขาย)

- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ กระทบยอดสต็อก กับ รายงานทางบัญชี ทุกสิ้นเดือน

- รายงานทรัพย์สินของบริษัทฯ (กระทบรายการทรัพย์สิน / ตรวจนับทางบัญชี ให้ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน

สวัสดิการ

สวัสดิการ:

- Point WellExp

- ประกันสังคม

- โบนัสตามผลประกอบการ

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ตรวจร่างกายประจำปี

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ท่องเที่ยวประจำปี

วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (มีทำงานวันเสาร์ 1 เสาร์/เดือน)

ตำแหน่งงานนี้เป็นพนักงานประจำของบริษัททิตารามฯ
ทักษะที่ต้องการ

-

ทักษะอื่นๆ

-

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

9/47 ซอย 56 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

อื่นๆ

จำนวนพนักงาน

ขนาดองค์กร (51-100 คน)

ที่ตั้งบริษัท

จตุจักร, กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ

0-2911-1607-8

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.thitaramgroup.com

บริการที่ครอบคลุมในเรื่องของการคัดสรรคนทำงานในตำแหน่งงานต่างๆ ทั้งองค์กรบริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ การบริการจัดการกำลังคน รวมทั้งบริการอีกมากมายที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินกิจการได้อย่างสะดวก และทันสมัย ทั้งนี้เรามีรูปแบบการให้บริการครอบคลุมการบริการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งสามารถออกแบบได้ตามขอบเขตความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ