Junior iOS Developer

บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง) หรือ เชียงใหม่ (สารภี)

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

วันทำงาน

ทำงานเป็นเวลา

เงินเดือน

18,000 - 25,000 บาท
สามารถต่อรองได้

จำนวนการจ้าง

1 อัตรา

ทำงานที่บ้าน

อนุญาติให้ทำงานที่บ้านได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 21 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน

รับเด็กจบใหม่

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • รู้และเข้าใจ Layout, Fragmentation, Version Control (Git), JSON, XML

 • รู้และเข้าใจ Web Service, RESTful

 • รู้และเข้าใจ mobile development life cycle

 • มีความรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

รายละเอียดงาน

 • พัฒนา iOS application (Swift) ร่วมกับทีม

 • ออกแบบและสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพบน Cloud Platform

 • วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนา, ออกแบบ, แก้ปัญหา ร่วมกับทีม

 • พัฒนาระบบใหม่ให้เสร็จตรงตามเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

-ประกันสังคม
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-ทำงานล่วงเวลา (OT)
- เที่ยวประจำปีในประเทศ และต่างประเทศ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- Happy Friday
- Work at Home (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี)
- สวัสดิการ (งานบวช+งานแต่ง+คลอดบุตร)
- งานเลี้ยงประจำปี
- Fringe Benefit
- โบนัสตามผลประกอบการ

ทักษะที่ต้องการ

-

ทักษะอื่นๆ

iOS

Swift

Mobile Developer

iOS Application

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง) หรือ เชียงใหม่ (สารภี)

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจไอที

จำนวนพนักงาน

ขนาดใหญ่ (31-50 คน)

ที่ตั้งบริษัท

ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ

022764388

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.zealtechinter.com/

บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ZTI เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ในยุคแรกเริ่มของแท็บเลต นำโดยคุณวีรชน วังกาวี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้เคยคว้ารางวัลด้านการประกวดหุ่นยนต์ระดับประเทศมาแล้วมากมาย โดยคุณวีรชนและทีมงานได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นบริษัทขึ้นในปี 2556 เพื่อให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ Mobile Application รวมถึงเว็บไซต์แก่ลูกค้าองค์กรหน่วยงานภาครัฐฯ ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ ซีล เทค สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา e-Learning Platform รวมถึงe-Book Platform ที่ทำงานบน Mobile ได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้พัฒนาระบบ Learning Management System และอีกหลายโครงการสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องการันตีมาตรฐานการทำงานของซีล เทค คือการได้รับมาตรฐาน ISO 29110 ตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญจนสามารถรองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบที่เป็น Enterprise Solutions ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม และมีผลงานอันเป็นที่ยอมรับมากมาย